Kluczowe Informacje dla Inwestora (KIID)

Powrót

KIID (ang. Key Investor Information Document) jest obowiązkowym wystandaryzowanym dokumentem, którego główną zaletą jest utrzymanie identycznego układu treści dla każdego funduszu. W konsekwencji KIID pozwala na wygodne porównanie funduszy pozostających w zarządzaniu różnych towarzystw funduszy inwestycyjnych. Wszystkie informacje dotyczące funduszu są zamieszczone w 6 sekcjach takich jak:

  1. Informacje
  2. Cele i polityka inwestycyjna
  3. Profil zysku i ryzyka
  4. Opłaty
  5. Wyniki historyczne
  6. Praktyczne informacje

W oparciu o dokument KIID inwestorzy otrzymują m.in. podstawowe informacje dotyczące polityki inwestycyjnej funduszu, minimalnego zlecanego okresu inwestycji i związanego z tym ryzyka. Do oceny ryzyka stosuje się syntetyczny wskaźnik SRRI (ang. Synthetic Risk and Reward Indicator), który bazuje na danych historycznych i pozwala porównać fundusze w oparciu o ich klasyfikację w przedziale od 1 do 7. Inwestycja w fundusz wykazujący ryzyko na poziomie 1 obarczona jest stosunkowo niskim ryzykiem poniesienia straty, ale szansa na osiągnięcie wysokich zysków jest ograniczona. W przypadku kategorii 7 inwestor może liczyć na znaczne zyski powinien jednak brać pod uwagę wysokie ryzyko utraty zainwestowanych środków. W sekcji „Opłaty” podane są informacje o opłatach pobieranych przez dystrybutorów przy wpłacie i ewentualnie przy wypłacie środków z funduszu, jak również opłaty za zarządzanie uiszczane przez fundusz na rzecz towarzystwa. W sekcji „Wyniki historyczne” prezentowane są stopy zwrotu funduszu za ostatnie 10 lat z uwzględnieniem poniesionych kosztów. W przypadku ostatniej sekcji KIID wskazane są źródła pozostałych informacji o funduszu (np. prospekty finansowe, raporty, sprawozdania finansowe) oraz gdzie i jak uzyskać inne praktyczne informacje.

Aplikacja iFundi pozwala na zapoznanie się dokumentem KIID przed ulokowaniem środków w wybrany fundusz. Ważną kwestią z punktu widzenia inwestora jest przysługujące prawo pociągnięcia do odpowiedzialności towarzystwa w przypadku, gdy stwierdzenia zawarte w KIID wprowadzają w błąd, są nieprecyzyjne lub niezgodne z treścią prospektu danego funduszu.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług oraz zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Informacje o polityce bezpieczeństwa danych osobowych znajdziesz w dokumencie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.