Komentarz do Skarbiec Global High Yield Bond

Powrót

Komentarz do wyniku na koniec listopada 2019 roku
Rynek obligacji o wysokiej rentowności odnotował w listopadzie niewielkie zyski w związku z dalszym optymizmem wokół negocjacji handlowych USA z Chinami, a pojawiające się dane ekonomiczne sugerują możliwe niewielkie wzrosty w przyszłości.

Pozytywny wpływ na wynik portfela funduszu miało doważenie walorów spółki Vici Properties, która była również największym podmiotem na poziomie emitenta. Podobny wpływ miał dobór kredytu z branży energetycznej, w dużej mierze wynikający z niedoważenia Chesapeake Energy i nadwagi wobec Oasis Petroleum.

Negatywny wpływ na wynik funduszu miał dobór długu z sektora telekomunikacyjnego, szczególnie ze względu na pozabenchmarkową pozycję w Windstream oraz Claire, czy doważeniem pozycji w PetSmart.

Na poziomie emitenta niekorzystny wpływ na wynik funduszu miała nadwaga w stosunku do
Envision Healthcare.

Wyniki subfunduszu
Fundusz w listopadzie pokazał wynik na poziomie +0,21%, przy Benchmarku na poziomie +0,26%. Wyniki zarządzania dobrze ocenione przez Agencję Morningstar TM. Fundusz posiada aktualnie cztery gwiazdki w kategorii Global High Yield Bond.

Pozycjonowanie subfunduszu
W ujęciu geograficznym dominującą pozycją są aktywa w USA (92,4%). W zakresie sektorów największe udziały papierów o wysokim dochodzie ulokowane są w następujących branżach: telekomunikacja, media, opieka zdrowotna, energetyka Największy udział w funduszu papierów HY znajdziemy z oceną kredytową portfela funduszu.

Strategia inwestycyjna
Rosnące problemy handlu światowego i obawy związane z poziomem taryf celnych wpływają na oczekiwania dotyczące wzrostu i pozostają znaczącym czynnikiem ryzyka dla globalnego wzrostu gospodarczego. Jednak mimo wyraźnego spowolnienia spodziewamy się, że wzrost gospodarczy utrzyma się blisko trendu.

Zyski i przepływy pieniężne przedsiębiorstw pozostają dodatnie, mimo że spadają w stosunku do najwyższych poziomów osiąganych w przeszłości. Bilanse przedsiębiorstw są jednak solidne, ponieważ skromne plany wydatków utrzymują dźwignię na stabilnym poziomie.

Ciągle sprzyjają tej klasie aktywów niskie emisje netto i dodatnie napływy do funduszy. Wierzymy, że nasze oczekiwania, wspierane oddolnym stylem selekcji zabezpieczeń, powinny pozwolić na dalsze wykorzystanie możliwości rynkowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług oraz zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Informacje o polityce bezpieczeństwa danych osobowych znajdziesz w dokumencie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.