1. W celu zachowania bezpieczeństwa danych Użytkownika Aplikacji iFundi:
  2. Po każdym przejściu na stronę internetową Aplikacji iFundi Użytkownik powinien sprawdzić:
  3. W celu zatwierdzenia zlecenia Aplikacja iFundi nigdy nie zwraca się do Użytkownika o podanie więcej niż jednego Kodu SMS.
  4. Zalecane jest dokonywanie zmiany Hasła przez Użytkownika nie rzadziej niż w odstępach 30 dniowych. Hasło musi składać się z minimum 8 znaków w tym przynajmniej jednej cyfry.
  5. Dla bezpieczeństwa Użytkownika Administrator Aplikacji iFundi może zablokować Hasło. W tej sytuacji Użytkownik musi zmienić Hasło na nowe.