Wczytuję

Pomoc

Aplikacja

Aplikacja - pozwala, w wyjątkowo prosty sposób, lokować środki pieniężne w Funduszach Inwestycyjnych oraz na bieżąco monitorować wartość inwestycji.
W celu przeprowadzenia rejestracji potrzebny jest dowód osobisty oraz numer konta bankowego.
Pełny proces rejestracji trwa około 5 minut.
Użytkownik Aplikacji w dowolnym czasie może zmienić dane osobowe w tym numer konta bankowego.
Z tytułu korzystania z Aplikacji nie są pobierane stałe opłaty.

Fundusze Inwestycyjne

Fundusz Inwestycyjny – forma wspólnego inwestowania środków pieniężnych na rynku kapitałowym.
Notowania Funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” po zalogowaniu.
Pierwsza wpłata do Funduszu może nie przekraczać 100 zł, a kolejna 50 zł.
Korzystając z Aplikacji Uczestnik przelewa środki finansowe bezpośrednio z konta bankowego do Funduszu.
Zainwestowane środki możesz wypłacić w dowolnym czasie. Fundusz dokona wypłaty przelewając środki na Twoje konto bankowe.
Bezpośrednie przeniesienie środków pieniężnych pomiędzy Funduszami, które polega na wypłacie środków w jednym Funduszu i ich wpłacie do innego Funduszu, nie wymaga dokonania przelewu bankowego. Bezpośrednie przeniesienie środków pomiędzy Funduszami nie wiąże się z pobraniem podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki) w wysokości 19%. Podatek od zysków kapitałowych zostanie naliczony, gdy dokonasz wypłaty środków ulokowanych w Funduszu na własne konto bankowe. Podatek od zysków kapitałowych zostanie pobrany i przekazany przez Fundusz do Twojego Urzędu Skarbowego, a na Twoje konto bankowe zostanie przelana kwota netto.