Wczytuję

Łatwo, wygodnie i mobilnie

Obsługa Aplikacji jest intuicyjna

Aplikacja iFundi pozwoli Ci oszczędzać środki pieniężne w Funduszach Inwestycyjnych również mobilnie

Aby zostać Użytkownikiem Aplikacji wystarczy, że posiadasz rachunek bankowy oraz dowód osobisty

Przeniesiesz środki pieniężne pomiędzy wybranymi Funduszami bez podatku Belki

Twoje bezpieczeństwo

Wpłaty oraz wypłaty z Funduszy następują przy udziale Krajowe Izby Rozliczeniowej

Bieżący nadzór nad bezpieczeństwem środków ulokowanych w Funduszach sprawuje Bank Depozytariusz

W dowolnym czasie możesz wypłacić gotówkę z Funduszy

Fundusze miesiąca

Artykuły