Wczytuję

Fundusze inwestycyjne alternatywą dla lokat bankowych
Łatwo, bezpiecznie i ...

Łatwo i wygodnie

Aplikacja iFundi pozwoli Ci oszczędzać środki pieniężne w Funduszach Inwestycyjnych

Obsługa Aplikacji jest intuicyjna

Aby zostać Użytkownikiem Aplikacji wystarczy, że posiadasz rachunek bankowy oraz dowód osobisty

Twoje bezpieczeństwo

Wpłaty oraz wypłaty z Funduszy następują przy udziale Krajowe Izby Rozliczeniowej

Bieżący nadzór nad bezpieczeństwem środków ulokowanych w Funduszach sprawuje Bank Depozytariusz

Istotne

W dowolnym czasie ustalisz, kiedy wypłacisz gotówkę z Funduszy

Twoje środki będą inwestowane nie tylko w depozyty bankowe

Przeniesiesz środki pieniężne pomiędzy wybranymi Funduszami bez podatku Belki

Fundusze miesiąca

%