Fundusze inwestycyjne a lokaty bankowe

Powrót

W sytuacji, gdy nie jesteś zainteresowany lokowaniem środków w horyzoncie długookresowym tzn. na okres nie krótszy niż 4-5 lat możesz ulokować środki finansowe w depozytach bankowych lub w funduszach dłużnych.

W przypadku inwestycji do 1 roku, gdy powinieneś lokować środki w funduszach pieniężnych. Warto zawsze sprawdzić, jaką stopę zwrotu wybrany fundusz osiągnął w ostatnich kilku latach i porównać do oprocentowania depozytów bankowych. Jeżeli fundusz osiągał systematycznie wynik inwestycyjny powyżej oprocentowania depozytów może to być przesłanką do podjęcia decyzji o ulokowaniu w nim środków. Wypłacenie środków przed zapadnięciem lokaty bankowej wiąże się zazwyczaj z koniecznością poniesienia różnych opłat (np. w postaci rezygnacji z odsetek). Niewątpliwą zaletą funduszy pieniężnych i dłużnych w porównaniu do depozytów bankowych, jest możliwość wypłaty środków w każdej chwili, co jest bardzo korzystne, gdy pojawią się nieprzewidziane wydatki. Warto pamiętać, że w przypadku funduszy pieniężnych nie ponosisz żadnej opłaty manipulacyjnej niezależnie od kwoty inwestycji.

Wydłużając swój horyzont inwestycyjny powyżej 1 roku powinieneś zainteresować się funduszami dłużnymi, które zazwyczaj wykazują większą zmienność wyników inwestycyjnych w krótkim okresie, ale mogą zapewnić lepszy wynik inwestycyjny w perspektywie 2-3 lat. Korzystając z aplikacji iFundi, żadna opłata manipulacyjna nie zostanie pobrana, gdy ulokujesz większą pulę środków (tzn. powyżej 5 tys. zł) w funduszu dłużnym.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług oraz zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Informacje o polityce bezpieczeństwa danych osobowych znajdziesz w dokumencie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.